Uspěli jsme

Příklady, jak jsme pomohli našim klientům dosáhnout jejich cílů a úspěchů.

RiseKite is the #1 choice for phenomenal websites and hard-hitting digital marketing.
RiseKite is the #1 choice for phenomenal websites and kick-ass digital marketing.

Cíle klientů

Farmaceutická společnost, která vešla do podvědomí díky svým skvělým službám a její úspěchy byly známy pouze z doslechu, byla připravena vstopit na celosvětovou scénu a přilákat tak širší portfolio dalších partnerů a klientů. K dosažení tohoto nového cíle byla zapotřebí úplná a kompletní obměna značky, včetně nového marketingového materiálu, tvorba nových a dynamických webových stránek a kompletní online přítomnost.

RiseKite řešení

Kombinace zvýšeni návštěvnosti webových stránek s marketingovou propagací byla strategíí k zapsání se tohoto klienta do širšího podvědomí. Jako klíčová se v extrémním zvýšení návštěvnosti osvědčila kampaň Google Ads. Výsledky ukázaly dramatický nárůst jak shlednutí tak i aktivní volbu a kliknutí na jejich webové stránky.

Klíčové body

Pro tohoto klienta RiseKite vede multiplatformové marketingové kampaně a návíc plně spravuje jejich webové stránky a SEO.

Představení této farma společnosti a zviditelnění jejího jména obnášelo přímé a cílené oslovení jak jednotlivců tak i průmyslu jako takového s cílem zapsat se do hlubšího povědomí.

Kompletní management kampaní, akcí a promo společnosti. RiseKite rovněž zcela spravuje a optimalizuje webové stránky a celý jejich obsah.

Cíle klientů

Klient poskytující nadstandarní technickou podporu potřeboval velmi rychle zvýšit návštěvnost na svých webových stránkách a současně tak snížit náklady za prodejní konverzi. Kromě navýšení příjmů byl ze strany celosvětové společnosti zájem o akvizici, čili bylo zásadní snížit náklady a exponenciálně zvýšit zisky.

RiseKite řešení

Dosažením teměř 10 miliónů shlédnutí, zviditelnění a promo společnosti bylo zajištěno. Nejdůležitější byl ovšem Google Ads graf, který ukázal výrazné snížení ceny za konverzi z $11 na $4 v průběhu šesti měsíců a taky výrazný pokles ceny za klik.

Klíčové body

Náklady na získání nových zákazníků byly zprvu příliš vysoké, zejména proto, že klient působí na velmi konkurenčním trhu mezi velkými jmény jako například Best Buy a všechny konkurenční firmy nabízejí stejné výsledky.

Pomocí AI a dalších pokročilých nástrojů jsme upravili nabídky zohledňující dobu během dne, lokalitu a ostatní klíčové faktory, abychom zajistili zobrazení reklam těm, u kterých je nejvyšší pravděpodobnost konverze.

Výsledkem byl výrazný pokles ceny za konverzi z $11 na $4, stejně jako snížení ceny za klik, což prokázalo že zvolená strategie funguje a kvalitní reklama oslovila toho, koho měla.

Cíle klientů

Jako dodavatel OEM pro celosvětový automobilový průmysl a povaha tohoto odvětví jako takového si vyžaduje velmi cílenou pozornost. Proto při rozšíření bylo třeba oslovit velmi specifickou klientelu.

RiseKite řešení

S cílem oslovit tuto konkrétní klientelu, příspěvky musely být velmi poutavé a specifické pro toto odvětví. Použitím získaných dat jsme rozšířili počet sledujících, zvýšili jejich zapojení a navýšili tak aktivní kliky.

Klíčové body

Vzhledem k velmi úzké B2B klientele jsme k promo akcím doporučili LinkedIn. To nám umožnilo cíleně oslovit klientelu s ohledem na jejich profesní postavení, obor a funkci společnosti.

Použili jsme řadu informativních příspěvků zaměřených na toto odvětví, které jsou psány a navrženy interně s cílem zvýšit angažovanost a prokázat tak kvalitu a integritu klienta.

S ohledem na hodnotu nabízeného pruduktu, určeného klientům celosvětových automobilek a světového automobilového průmyslu, kavalita je pro tohoto klienta jasným cílem před kvantitou.

Cíle klientů

Zcela nová společnost s velmi specifickým produktem chtěla vstoupit na trh a velmi rychle nasměřovat pozornost na své nové webovky. K dispozici však měla minimální rozpočet. Vzhledem k typu produktu a velmi nízké pravděpodobnosti, že by byl cíleně vyhledáván, bylo třeba najít potenciální zákazníky, kteří by vyzkoušeli něco nového.

RiseKite řešení

Použitím vyhledávacích a zobrazovacích reklam, RiseKite docílil během prvních čtyř týdnů zvýšit shlédnutí na půl miliónu a návštěvnost webu na 15 000. Čili docílil zviditenění a nárůst návštěvnosti za velmi nízké naklády.

Klíčové body

Kombinace správných klíčových slov a cílené reklamy, která byla atraktivní i poučná k novému produktu umožnila, aby zvýšená návštěvnost stála pouze pár haléřů za kliknutí.

Použitím řady nástrojů, nových strategií a neustálé optimalizace jak umožňovala dosažená data, byla odstraněna a přidána klíčova slova tak, aby byla zajištěna kvalita reklamy.

Výsledkem byl fantastický nárůst návštěvnosti ve velmi krátkém období, výrazný pokles nákladů na pořízení marketingové kampaně, který uvedl velmi specifický produkt na trh.

Cíle klientů

Nová společnost zabývající se solární energií v Severní Americe chtěla tvrdě zasáhnout trh a prosadit se. Zvýšení povědomí na tak konkurenčním trhu ve velmi krátkem časovém intervalu a napjatém rozpočtu bylo pro RiseKite výzvou.

RiseKite řešení

Za omezený rozpočet dokázal RiseKite velmi rychle navýšit povědomí nového klienta a zájem o jeho produkty, díky neustálým upravám a optimalizaci dosažených výstupních dat.

Klíčové body

Pobřeží Severni Ameriky je pro provozovatele solární energie velmi obtížným a konkurenčním trhem. Zejména tak pro malé, nové provozovatele s velmi omezeným polem působnosti a nízkým rozpočtem. Diky kreativnímu obsahu a správně cíleným kampaním bylo úspěchu docíleno.

Díky Facebook jsme docílili klientova přání a zobrazili jsme reklamu miliónkrát. Cíleně vedená reklama na nejpravděpodobnější zájemce, podle věkové kategorie a demografie (pracující majitelé nemovitostí) byla úspěšná.

Zůžením a vyčleněním možných zájemců a použitím série dynamických reklam, byl RiseKite velmi rychle schopen identifikovat a zobrazit působivé reklamy nejpravděpodobnějšímu publiku. Vedlejším výsledkem bylo i navýšení Facebook příznivců pro budoucí kampně.

Philip Brower

UI Designer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Gohan Lee

Developer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

Sara Doe

Web Designer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique.

They're talking about us

Dáme to dohromady

Vymyslíme, vytvoříme a zrealizujeme správný obsah a aktivity tak, abychom splnili Vaše cíle.

Žádné žvanění. Jen skvělé výsledky.

  • Návrh webových stránek
  • Online marketingové kampaně
  • Tvorba obsahu pro sociální média a kampaně
  • Zajištění marketingových materiálů
  • Branding a komunikace
  • Řešení a logistika v rámci e-commerce
  • GTM, Růst a konzultace obchodní strategie
A mnohem víc..

Pracujeme se skvělými brandy a lidmi.